Бага ангийн мэргэжил сурталчлах өдөр

Бага ангийн мэргэжил сурталчлах өдөр

Орхон их сургуулийн Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол мөн Багш, бага ангийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөгийн хүрээнд – Хөдөлмөр шингэсэн бүтээл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *