ОРХОН ИХ СУРГУУЛЬ

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ СУРГУУЛЬ, ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР ТЭТГЭЛЭГҮҮД

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ СУРГУУЛИУД

3
16
11
22
21
20
19
18
17
14
13
12
10
9
8
7
6
5
1
2
23
4
24
3

АНУ-ын Миссури Мужийн Их сургууль

 • 1 улирал, 1 жилийн оюутан солилцооны хөтөлбөр

 • 3+2 хэлбэрээр АНУ-д сурах, бакалвр, магистрын хос диплоитой төгсөнө.

 • 2+2 хэлбэрээр суралцан хос дипломтой  төгсөнө.

2

California Baptist University – Олон Улсын их сургууль

 • 1 улирал, 1 жилийн оюутан солилцооны хөтөлбөр

 • 3+2 хэлбэрээр АНУ-д сурах, бакалавр, магистрын хос дипломтой төгсөнө

 • 2+2 хэлбэрээр суралцан хос дипломтой төгсөнө

 • Шинжлэх ухаан технологийн чиглэлээр магистрын хамтарсан хөтөлбөрт суралцаад АНУ-д 3 жил ажиллах эрх олгох хөтөлбөр

24

Alfred Noble-ийн Нээлттэй Бизнесийн сургууль

 • MBA – Бизнесийн Удирдлагын хамтарсан хөтөлбөр

 • Англи хэл дээр магистрын ажил бичиж хамгаалах

 • Олон Улсын удирдагч, шүүмжлэгчидтэй хамтран ажиллах

4

SIAS – Олон улсын их сургууль

 • Хятад дахь Шилдэг Их сургууль

 • 2+2 хэлбэрээр суралцан хос дипломтой төгсөнө.

5

Anadolu university, Turkey

 • Оюутан, багш солилцоо

23

Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Hungary

 • Оюутан, багш солилцоо