Тогтвортой Хөгжил Дээд Боловсрол уулсын 2-р зөвлөгөөнд оролцов

Тогтвортой Хөгжил Дээд Боловсрол уулсын 2-р зөвлөгөөнд оролцов

Орхон Их Сургуулийн удирдлага, оюутны төлөөлөл Тогтвортой Хөгжил, Дээд

Боловсрол улсын 2-р зөвлөгөөнд оролцож салбарынхаа бодлого, хөгжлийн асуудлын хэлэлцүүлэгүүдэд оролцож байна. Энэ удаагийг зөвөлгөөн цаг хугацааны хувьд салбарын цаашдын хөгжлийг тодорхойлох чухал үед болж байна.

Хамтдаа хөгжиж,
Азидаа өрсөлдье

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *