FPO намын төлөөлөл Dr. Axel Kasseger-тай уулзаж боловсролын салбарт хэрхэн хамтарч ажиллаж болох талаар ярилцлаа

FPO намын төлөөлөл Dr. Axel Kasseger-тай уулзаж боловсролын салбарт хэрхэн хамтарч ажиллаж болох талаар ярилцлаа

Орхон Их Сургуулийн захирал, профессор Я. Дашдорж Австрийн парламентийн гишүүн, эрх баригч FPO намын төлөөлөл Dr. Axel Kasseger-тай уулзаж боловсролын салбарт хэрхэн хамтарч ажиллаж болох талаар ярилцлаа. Энэ ярилцлагын хүрээнд Erasmus+ төслийн хүрээнд Австри улсын сургуулиудтай хамтарсан төсөл бэлдэх, хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах, тодорхой сургуулиудтай багш болон оюутан солилцоог эхлүүлэхээр боллоо. Австри улс нь Европдоо уул уурхайн сургалт болон үйл ажиллагаагаараа тэргүүлэгч орны хувьд уул уурхайн сургалтын дадлагыг нэвтрүүлэх талаар мөн ярилцлаа.

Dr. Axel Kasseger нь өөрөө Герман болон Австрийн их сургуулиудад хичээл ордог, Австрийн парламент дахь соёл, боловсролын томоохон төлөөлөл болдог хүн юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *